En l’actualitat ens enfrontem a una crisi ecològica, social i econòmica a escala global, i el sistema alimentari no n’està al marge. L’actual model agroindustrial provoca greus impactes en diferents àmbits. Basa la seua rendibilitat en l’autoexploració dels recursos laborals i ecològics locals, produint aliments de baixa qualitat a costa d’expulsar a agricultores i agricultors de les seues terres, de destruir la naturalesa i d’escalfar el planeta.

En la campanya Llaurant ens hem entrevistat amb persones que estan al capdavant de projectes agrícoles en la província de Castelló que busquen produir aliments saludables amb pràctiques respectuoses amb el medi, les persones i el territori, contribuint a una agricultura més solidària, més justa i del bé comú, i que ens ajuda a recuperar la sobirania sobre la presa de decisions en la cadena alimentària.

Durant aquestes entrevistes s’han assenyalat 10 punts clau de com l’agroecologia i la venda d’aliments de temporada i proximitat contribueix a un sistema alimentari socialment just, econòmicament viable i mediambientalment sostenible.

#Consum de proximitat

Reduir la petjada ecològica

La petjada ecològica és un indicador que mesura el nostre impacte sobre el planeta, i es defineix com la superfície ecològicament productiva necessària per a produir els recursos que consumim, així com d’absorbir els residus que generem. Els canals curts de comercialització redueixen les llargues cadenes de distribució, reduint les despeses energètiques, la contaminació associada al transport, el malbaratament d’aliments i l’envasat dels productes.

Llegir més

#Productes frescos

Productes amb un punt de maduració òptim

La venda d’aliments de proximitat i temporada permet collir els productes en el seu punt òptim de maduració, evitant la maduració artificial i els llargs períodes en cambres frigorífiques. A més a més de ser productes frescos i més saborosos, aquestes fruites i verdures presenten una major concentració de vitamines, minerals i nutrients.

Llegir més

Preu just

Un preu just per a les persones agricultores

Per a fixar un preu just als productes cal tindre en compte diferents factors (hores de treball, materials, la climatologia…) que de vegades és difícil quantificar. La venda directa permet a qui produeix fixar un preu més just, i no dependre de les fluctuacions del mercat.

Llegir més

#Economia local #Economia social i solidària

Una economia més justa i solidària

Aquestes iniciatives contribueixen al desenvolupament local, a fixar població al territori i a un model econòmic més just i sostenible, gràcies a establir relacions justes i de confiança amb les consumidores, les proveïdores i l’entorn que els envolta.

Llegir més

#Sobirania alimentària

Recuperar la Sobirania Alimentària

Amb la venda directa i el comerç de proximitat apropes productores i consumidores, creant sinergies de treball i recuperant la sobirania sobre la presa de decisions en la cadena alimentària.

Llegir més

#Canvi climàtic

Reduir l’impacte del canvi climàtic

El sòl exerceix un paper important en la captura i l’emmagatzematge de carboni en forma de matèria orgànica, i les pràctiques agrícoles intensives tendeixen a degradar el sòl cultivable i a erosionar el seu contingut en matèria orgànica. Les pràctiques agroecològiques i d’agricultura regenerativa, com no llaurar o l’aplicació de cobertes vegetals, són claus per a mantenir la capacitat d’absorbir CO₂ del sòl.

Llegir més

#Crisi global #Conservació d’habitats

Fer front a la crisi global, la destrucció dels hàbitats i la pèrdua de la biodiversitat

A banda de la cura del sòl, el sistema d’adobament, les cobertes, les barreres vegetals i la rotació de cultius són algunes de les tècniques que fan servir per a contribuir a mantenir un ecosistema equilibrat. Accions que ajuden a fer front a la crisi global i l’emergència climàtica a la qual ens enfrontem, mitigant la pèrdua de biodiversitat, la destrucció dels hàbitats i ajudant a adaptar-nos al canvi climàtic.

Llegir més

#Igualtat de gènere

Afavoreix la igualtat de gènere en l’agricultura

La desigualtat de gènere i l’exclusió de la dona en la producció agrària, és un dels impactes socials al qual ens enfrontem en l’actual sistema alimentari. Una de les principals claus d’aquesta desigualtat és l’assignació tradicional de rols de gènere que invisibilitza el paper de la dona i la fica en un lloc menys rellevant, sense oblidar-nos de la masculinització del sector i la dificultat de l’accés als recursos per part de les dones. Entre els reptes per a fer front a aquestes desigualtats que s’han identificat, podem destacar: la necessitat de “sentir-se representades i respectades des de la diversitat de fer, veure i sentir el món”; el repartiment equitatiu dels rols de treball; el reconeixement de la importància dels treballs de cura; la necessitat de repensar les noves masculinitats; la falta d’ajudes a les dones que es dediquen al sector primari i la falta de serveis al món rural.

Llegir més

#Biodiversitat cultivada #Varietats tradicionals

Protecció i recuperació de varietats tradicionals

Les varietats tradicionals són una assegurança per afrontar la crisi alimentària i salvaguardar l’agricultura enfront del canvi climàtic. Dia a dia es perden varietats hortícoles, per no parlar de l’espoli d’arbres mil·lenaris que s’ha produït durant anys a l’interior de Castelló. Diferents són els motius que motiven a les persones entrevistades a conservar aquestes varietats que durant anys les nostres avantpassades han seleccionat i cultivat. La conservació de la variabilitat genètica per garantir la seguretat alimentària; que són varietats més adaptades al sòl, les temperatures i la regulació de l’aigua que requereix el nostre clima; i la conservació del nostre patrimoni agrari i cultural.

Llegir més

#Bé Comú

Contribueix al Bé Comú

En definitiva, iniciatives que fomenten un model productiu amb impacte positiu, que té en compte a les persones, la comunitat i el territori; basat en principis i valors com la justícia social, la dignitat humana, la sostenibilitat ecològica i la transparència i la participació democràtica.

Llegir més

Recursos

Llegir més